Puheterapia

Vuorovaikutuksessa syntyvä kommunikointi on yksi merkityksellisen elämän perusteista. Puheterapia auttaa, jos kommunikointi ei onnistu.

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa kommunikaatio- ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä.

Kuntoutussuunnitelma  perustuu puheterapeuttiseen arvioon ja terapian alkaessa määritellään tavoitteet yhdessä.  Puheterapiaa Kymenlaaksossa 

Puheterapeutti

Marjo Tikka

Olen laillistettu puheterapeutti, FM, Kotkassa. Valmistuin puheterapeutiksi vuoden 2016 alussa ja olen työskennellyt siitä saakka aikuisneurologisten kuntoutujien parissa, vuodesta 2019 saakka yksityisenä ammatinharjoittajana. Aivoverenkierron häiriön, trauman tai etenevän neurologisen sairauden seurauksena puheen, kielen, äänen tai nielemisen häiriöt vaativat arviointia ja kuntoutusta sekä puhetta tukevien tai korvaavien keinojen arviointia. 

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja Kymenlaakson alueella ja  kuntoutan myös julkisen terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden kautta maksusitoumuksella tulevia aikuisia asiakkaita. Toteutan puheterapiakuntoutusta kuntoutujan lähiympäristössä. Mahdollisuus on myös etäkuntoutukseen.

Työskentelykieleni on suomi.